Xbox Series X|S กลายเป็นเครื่องเกมของ Microsoft ที่ทำยอดขายได้เร็วที่สุด

Microsoft ได้มีการแถลงผลประกอบการณ์ประจำไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งในการแถลงทาง สัตยา นาเดลลา (Satya Nadella) ผู้บริหารสูงสุดของ Microsoft ก็ได้ออกมาแถลงว่าเครื่องเกมรุ่นใหม่ของ Microsoft อย่าง Xbox Series X|S ได้กลายเป็นเครื่องเกมของบริษัทที่ทำยอดขายได้เร็วที่สุดแล้ว

ทางสัตยา นาเดลลา ได้ออกมาประกาศในการประชุมแถลงผลประกอบการทางไกล (via. Gamesindustry.biz) ถึงความสำเร็จของเครื่องเกม Xbox Series X|S พร้อมยืนยันอีกด้วยว่าในตอนนี้ Xbox Cloud Gaming เองก็มีผู้ใช้งานเป็นหลักล้านคนแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่มาใช้งานบริการดังกล่าวทั้งผ่านทางพีซี, แท็บเลต, และโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งในการแถลงผลประกอบการณ์ในไตรมาสที่ 4 ทาง Microsoft ยังได้มีการระบุอีกด้วยว่ากิจการด้านคอมพิวเตอร์ของพวกเขาซึ่งรวมไปถึง Xbox มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 9 เปอร์เซ็นต์ และทำให้รายได้รวมทั้งหมดของพวกเขาอยู่ที่ 14.1 พันล้านเหรียญ

โดยแบ่งออกเป็นแผนกเกมที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 357 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นผลมาจากการวางจำหน่ายเครื่องเกม Xbox Series X|S นั่นเอง โดยตัวเลขรายได้ในส่วนของฮาร์ดแวร์เองก็เพิ่มขึ้นมาถึง 172 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 4 จากความสำเร็จของเครื่องเกม Xbox ที่วางจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ดีรายได้ในส่วนของคอนเทนต์และบริการกลับลดลงมา 4 เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 128 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เกมจากค่าย third-party ออกวางจำหน่ายน้อยลงส่วนทางการสถานการณ์ที่ผู้คนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดียอดสมาชิกของ Xbox Game Pass และจำนวนเกม first-party ของพวกเขาก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญมากนัก

Share this article
0
Share
0 Share
0 Tweet
0 Share
0 Share
Shareable URL
0
Share