ระเบิดฟอสฟอรัสขาวได้อยู่ใน Modern Warfare เพราะเข้ากับเนื้อหาของเกม

เป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องใน Call of Duty: Modern Warfare ที่มีระเบิดฟอสฟอรัสขาว (White Phosphorous) มาเป็นหนึ่งในอาวุธของระบบเก็บยอดการฆ่าอย่าง killstreak เนื่องจากเป็นอาวุธที่มีความโหดร้ายและบกพร่องทางมนุษยธรรม

ระเบิดฟอสฟอรัสในชีวิตจริง เป็นระเบิดสงคราม ตัวฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติติดไฟเมื่อถูกอากาศ ฟอสฟอรัสจะเข้าไปไฟไหมเนื้อหนัง กัดกร่อนถึงกระดูก สร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ส่วนระเบิดฟอสฟอรัสขาวในเกมนี้ มีกลไกก็คือ เมื่อผู้เล่นเข้าไปในรัศมีทำลายล้างของกลุ่มควันระเบิด จะเกิดอาการไออย่างเจ็บปวด หน้าจอขึ้นเป็นฝ้าควัน และสร้างความเสียหายให้ผู้เล่นเป็นระยะ (สามารถรับชมการทำงานของระเบิดได้จากวิดีโอด้านล่าง)

ซึ่งเริ่มแรก แนวคิดของระเบิดฟอสฟอรัสขาวพัฒนามาจากระเบิด EMP (electromagnetic pulse) ที่มีแนวคิดพื้นฐานต้องการสร้างการรบกวนหน้าจอของผู้เล่นเป็นหลัก แต่มันไม่เข้ากับเนื้อหาและบรรยากาศของในภาคนี้ จึงถูกตัดไป และกลายเป็นระเบิดฟอสฟอรัสขาวแทน จากการอธิบายของคุณ Geoff Smith ผู้กำกับฝ่ายออกแบบระบบการเล่นหลายคน

ยากมากเลยนะ ที่จะสื่อว่า
ระเบิด EMP มันไปรบกวนหน้าจอของคุณ

โดยคุณ Mark Griggsby ผู้กำกับฝ่ายอนิเมชั่นยืนยันอีกด้วยว่าจะไม่มีอนิเมชั่นการเผาไหม้สำหรับระเบิดฟอสฟอรัส “เมื่อคุณอยู่ในรัศมี คุณจะเกิดอาการไอ และค่าพลังกายจะลดเหลือครึ่งหนึ่ง มันเหมือนกับว่าเป็นการปรับลดความรุนแรง [ของความโหดร้ายของระเบิด]”

และคุณ Smith อธิบายอีกว่าทาง Infinity Ward จะพยายามไม่สร้างสารเกี่ยวกับความร้ายแรงของอาวุธยุคปัจจุบันในชีวิตจริง ลงในส่วนระบบการเล่นหลายคน เพราะมุมมองของเกมในระบบการเล่นคนเดียวและหลายคนนั้นถูกแยกจากกัน ซึ่งในส่วนการเล่นหลายคนจะเป็นเหมือนดังสนามเด็กเล่น แตกต่างจากระบบการเล่นคนเดียวที่เน้นความสมจริงและโหดร้ายของสงครามอยู่มากโข

นอกจากนั้นยังมีการตั้งคำถามจากคุณ Smith ว่าในเกมก่อน ๆ ก็มีระเบิดนิวเคลียร์ แต่ไม่ได้สร้างเสียงตอบรับแบบระเบิดฟอสฟอรัสขาวในเกมนี้ “อาจเพราะคนตอบสนองต่องานภาพแบบการรังวัดจากภาพถ่าย (photogrammetry) ด้วยงานภาพที่สมจริงมากขึ้น ถ้าเกมมีความเป็นการ์ตูนมากกว่านี้ มันอาจจะรับกันได้ละมั้ง?”

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

Share this article
0
Share
0 Share
0 Tweet
0 Share
0 Share
Shareable URL
0
Share