Vampire: The Masquerade อีกหนึ่งเกมใหม่ในจักรวาล World of Darkness

นอกจาก Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ที่เป็นภาคต่อของเกมก่อนที่ออกมาเมื่อสิบห้าปีที่แล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งเกมที่มีเรื่องราวอยู่เกมในจักรวาลเดียวกันอย่าง World of Darkness คือเกม Vampire: The Masquerade

Vampire: The Masquerade พัฒนาโดยทีม Big Bad Wolf เจ้าของผลงานเกม The Council ซึ่งโครงการ Vampire: The Masquerade ก็มีแนวทางเดียวกันกับเกม The Council คือจะเป็นเกมแนวใหม่อย่างที่ The Council พยายามทำ นั่นคือแนว RPG ที่เน้นการเล่าเรื่อง (narrative RPG) ซึ่งจะมีรูปแบบเน้นการเล่าเรื่องคล้ายกับเกมของ Telltale แต่ผสมกับระบบการพัฒนาตัวละครอย่างเกม RPG

เกมจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับเกมที่ประกาศมาก่อนหน้าอย่าง Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 เพียงแค่อยู่ในจักรวาลเดียวกันเท่านั้น โดยจะไม่ใช่ระบบการขายแบบเป็นตอน (episodic) แบบ The Council

เกมเพิ่งเข้าขั้นตอนการพัฒนาประมาณสามถึงสี่เดือนเท่านั้น และจะต้องรอตัวเกมพัฒนาไปอีกประมาณสองปี ซึ่งเราอาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากงาน Gamescom ในสิงหาคมนี้

ส่วนสำหรับ Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ทาง Gamerism.co ก็มีบทความถึงรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมดังกล่าว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

Share this article
0
Share
0 Share
0 Tweet
0 Share
0 Share
Shareable URL
0
Share