News

สรุปรวมคะแนนวิจารณ์ของ Kingdom Hearts III

รวมคะแนนวิจารณ์ของ Kingdom Hearts III ภาคที่ 3 และอาจเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์หลังจากรอคอยกันมาเกือบ 14 ปี และมันก็เป็นการรอคอยที่คุ้มค่าและน่าประทับใจ

Read more

Dying Light 2 มีเนื้อหาในเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นเกิน 100 ชั่วโมง

Dying Light 2 จะได้รับการสนับสนุนระยะยาวแบบภาคแรก

News

เหตุใด Kingdom Hearts III ถึงใช้เวลาในการพัฒนานาน?

Tai Yasue ผู้กำกับของ Kingdom Hearts III ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่า เหตุใดเกมถึงใช้เวลาในการพัฒนากว่า 6 ปีพร้อมทั้งกล่าวขอโทษแฟนๆ ที่ต้องรอคอยกันมาอย่างยาวนาน
Read more

Dying Light 2 มีเนื้อหาในเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นเกิน 100 ชั่วโมง

Dying Light 2 จะได้รับการสนับสนุนระยะยาวแบบภาคแรก