สำรวจโครงสร้างไร้ระเบียบที่ขึงตรึงของ Chaos ใน Warhammer Fantasy

เรื่องราวของ Chaos ใน Warhammer Fantasy ด้วยความที่ Chaos ถือได้ว่าเป็นผู้สรรค์สร้างความอลวนและวุ่นวาย แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างขององค์กรแล้ว กลับมีระบบอย่างไม่น่าเชื่อ น่าขันที่มีความพ้องต้องคำ คล้ายกับแนวคิดทฤษฎีความอลวน (Chaos Theory) กับความปั่นป่วนที่ไร้ระเบียบแต่มีระเบียบ

Chaos เป็นพลังงานร้ายที่มาจากมิติภพแห่ง Chaos หลั่งไหลบ่ามาจากประตูมิติ Polar Gate ตรงใจกลางทางเหนือ พลังงานดังกล่าวชื่อว่าเป็นพลังงานร้ายแล้ว พวกมันจะเข้าไปปั่นปวนจิตใจและร่างกายของผู้เปราะบางทางจิต หรือไม่ก็เข้าไปครอบงำจิตที่คิดยอมตนต่อเหล่าพลังงานนั้นเสียเอง ล้วนแล้วแต่จัดอยู่ในประเภท ‘ผู้ติดตามของ Chaos’ นอกจากนั้นยังมีพลังงาน Chaos ที่ถูกเสกด้วยพลังเวทมนตร์จนกลายเป็น ‘Deamons’

สาระสำคัญคือความเป็นระบบระเบียบและลำดับขั้นบันไดในองค์กรโฉดชั่ว ทัพของ Chaos มีการจัดหมวดหมู่อย่างคร่าว ๆ แบ่งเป็นสี่เหล่าตามความเข้าใจและการจัดระเบียบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เขียนเอง ซึ่งนอกจากผู้ติดตาม และ Deamons ยังมีระดับชั้นสูงขึ้นไปอย่าง ผู้นำ และเทพเจ้าของ Chaos

ผู้ติดตามของ Chaos

หรือ นักรบของ Chaos อย่างที่กล่าวไว้ข้างตน ผู้ติดตามก็แบ่งออกเป็นสองแบบ คือผู้ติดตามที่ถูก Chaos ป่วนจิตจนคิดป่วยหรืออุทิศตนให้ด้วยความสมัครใจ

chaos-01
Marauders กำลังหลักของ Chaos

แต่จักพูดถึงแต่ในส่วนที่สำคัญ ๆ นั้นก็คือผู้ติดตามของ Chaos โดยมาจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ ยกตัวอย่างหนึ่งในผู้ติดตามที่เป็นกำลังหลักของ Chaos ‘มนุษย์เหนือ’ (Northmen หรือ Marauders) ประกอบไปด้วยผู้คนจากกลุ่ม Norse, Kurgan และ Hung ที่มีที่พำนักอยู่ใกล้ ๆ พื้นที่ของ Polar Gate จนมิอาจทนความรุนแรงของพลังงานได้ กลายเป็นผู้ติดตามไปเสียฉิบ ซึ่งก็มีลำดับขั้นเช่นกัน จาก Marauders ธรรมดา หากมีความแข็งแกร่งเหนือ Marauders ทั่วไป ก็จะกลายเป็น Chaos Warrior เครื่องจักรสังหารของ Chaos และหาก Chaos Warrior ทำยอดดี เป็นที่โปรดปรานของ Chaos Gods ก็จะกลายเป็น Chaos Chosen ซึ่งจะได้รับอาวุธ ชุดเกราะ และพรจากเทพเป็นการตอบแทน แต่ถ้าหากไม่สามารถทนการกลายพันธุ์ ก็จะกลายเป็นนักรบสติหลุด Forsaken

Deamons 

Deamons มีประเภทแยกย่อยลงลึก แต่ผู้เขียนจะแบ่งแบบคร่าว ๆ สามประเภท Beast Deamons, Lesser Deamons และ Greater Deamons 

Beast Deamons ตรงตัวก็คืออสูรร้าย เป็น Deamons ชั้นต่ำ ไร้ความรู้สึกนึกคิด ไร้เหตุและผล การกระทำใด ๆ ล้วนทำตามบัญชาเบื้องบน เป็นประเภทที่เดินทางไปมา ระหว่างภพมิติได้ตามสะดวก

chaos-05
Beast of Nurgle

Lesser Deamons เป็น Deamons ชนชั้นทหาร มีความคิด มีเหตุผล เป็นกองกำลังหลักของ Chaos เป็นประเภทที่เกิดจากการเสกของ Chaos Gods

chaos-06
Bloodletter ทหารราบ สังกัดของ Khorne

และ Greater Deamons พี่ใหญ่ในเหล่า Deamons เป็นลูกสมุนของ Chaos Gods รูปร่าง นิสัย ได้อิทธิพลจาก Chaos Gods ที่พวกมันสังกัด (ไว้จะกล่าวถึง Chaos Gods ในภายหลัง) เป็นประเภทที่ต้องมีร่างเนื้อบูชายัญ ให้ข้ามมามิติภพเนื้อหนังได้

ยังมีนอกเหนือจากข้างต้น เหตุเพราะไม่ได้เป็น Deamons โดยกำเนิด ได้แก่ Exalted Daemon และ Daemon Prince ในกรณีของ Exalted Daemon ที่เป็น Chaos Warrior มาก่อน แต่ได้ทำการมอบวิญญาณให้กับ Lesser Deamons ส่วน Daemon Prince คือ Chaos Champions ที่ทำบูชาบำเรอ Chaos Gods (โดยจะเลือกเทพที่ต้องการบูชาได้เพียงองค์เดียวเท่านั้น) จากการเอาตัวรอดจากการต่อสู้มานับไม่ถ้วนและการกลายพันธุ์จนเทพแห่ง Chaos ประทานรางวัลสูงสุดจากท่านคือจุติเป็นเจ้าชายแห่งปีศาจ ซึ่งตำแหน่งของ Daemon Prince อยู่ในลำดับขั้นเดียวกันกับ Chaos Lord (อันจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ ‘ผู้นำของ Chaos’) และ Daemonic Lords ที่เป็นตำแหน่งของเหล่า Greater Deamons

ผู้นำของ Chaos

ระดับผู้นำของ Chaos แบ่งเป็นสามระดับก็คือ

Chaos Champions หรือ Exalted Heroes พวกเขาคือบุคคลที่มีความสามารถสุดขีด ฝักใฝ่ต่อการนองเลือด โดยพวกเขาอุทิศตัวให้กับ Chaos บ้างก็ไต่เต้าจนขึ้นครอบงำทั้งทั่วแดนดิน บ้างก็ตามหาเส้นทางที่ไม่มีใครเข้าถึง แต่ส่วนใหญ่ ใครที่ขวางทางพวกเขา จักไม่ตายดี

chaos-09
Chaos Champion of Tzeentch

เหล่า Chaos Champions จะทำการค้นหาพวกที่อยู่ในระดับเดียวกันเพื่อทำพิธีกรรมต่อสู้เพื่อดึงดูดความสนใจจาก Chaos God เมื่อการต่อสู้จบลงและมีผู้ชนะอย่างสมศักดิ์ศรี เขาจะได้รับรางวัลจาก Chaos God เพียงองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้น ซึ่งรางวัลจะมาในรูปแบบของการกลายร่างหรือความสามารถของ Deamons และพวกเขาจะทำการสรรหาผู้ท้าชิงเพื่อทำพิธีกรรมไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็น Chaos Lord (หรืออีกหนทางคือกลายเป็น Daemon Prince)

Chaos Lord คือ ‘โคตร’ เครื่องจักรสังหารของ Chaos ผู้เป็นทั้งนักสู้และผู้พิชิตดินแดนต่าง ๆ ด้วยความเป็นผู้นำและนักวางแผนที่ยอดเยี่ยม Chaos Lord จะเป็นผู้ควบคุมกองทัพของ Chaos

chaos-10
Engra Deathsword หนึ่งในสามนายพลของ Asavar Kul

Everchosen ตำแหน่งที่สูงที่สุดในฝั่ง Chaos Champions ในหลายศตวรรษ จะมีสุดยอด Chaos Champions หนึ่งตนที่จะได้รับพรจาก Chaos God ทั้ง ‘สี่องค์’ เขาได้รับการขนานนามว่าเป็น Lord of the End Times

แต่ละครั้งที่ Everchosen ย่างกรายลงมาในโลก เป็นการแจ้งแถลงไขถึงมหาสงคราม ลุกลามเร้าด้วยโรคระบาดอันตราย วอดวายอดตายด้วยความอดยาก ซากศพกลบภูเขาจากความตาย แม้แต่ธรรมชาติยังเกลียดชังตัวเขา พื้นดินพื้นเขาแตกแยกแหกใต้ฝ่าเท้าเขา บรรยากาศปั่นป่วนล้วนฉิบหายรอบตัวเขา ทุกอย่างก้าวส่งผลให้โลกสะเทือนเกิดจากเขา

โดย Everchosen ที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่

  • Morkar, the Uniter เป็น Everchosen แรกที่นำกองทัพ Chaos บุกโลก โดยเขาถูกพิฆาตด้วย Sigmar Heldenhammer
chaos-11
Sigmar กำลังประหัตประหารกับ Morkar the Uniter
  • Vangael เป็น Everchosen ที่สอง ผู้สร้างดาบ Slayer of Kings โดยการผูกมัด Demon Prince อย่าง U’Zhul ใส่ดาบของตน Vangael ถูกกำจัดโดย Gromrir Goldfist
  • Khaardun, the Gloried ถูกครองงำโดย Demon Prince อย่าง Be’lakor the Dark Master
  • Asavar Kul, the Anointed เขาบุกรุก Old World ในปี 2301-2304 IC ถูกกำจัดโดย Magnus the Pious
warhammer-05
Asavar Kul
  • Archaon, the Three-Eyed King หรือ Lord of the End Times สุดยอด Everchosen ที่เคยมีมา เป็นผู้นำการบุกรุกโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคแห่งโลกาวินาศอันนำจุดจบมาเยือน Warhammer World ที่รู้จักในนามยุค End Times
chaos-12
Archaon, the Three-Eyed King

Chaos Gods

หรือ เทพเจ้าของเหล่า Chaos ที่พลังของพวกเขาผันมาจากอารมณ์ที่ดำมืดที่สุด แรงผลักดันทางจิตที่ลึกที่สุดของเหล่าสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาใน Warhammer World ซึ่งมีหลายองค์ที่อยู่ใน Realm of Chaos แต่มีสี่องค์ที่โด่งดังและแข็งแกร่งที่สุด ก็คือ Khorne, Tzeentch, Slaanesh และ Nurgle

Khorne, The Blood God คือ Chaos God แห่งโทสะ, ความรุนแรง และการฆ่าฟัน ทุกการกระทำที่เกี่ยวกับความรุนแรงจะนำมาซึ่งพลังของ Khorne ไม่ว่าจะโดยผู้ติดตาม, ศัตรู หรือผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวการมีอยู่ของเขา ซึ่งมีคำกล่าวที่เก่าแก่จากผู้ติดตามของ Khorne อันแสดงให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน “Khorne ไม่สนว่าการหลั่งเลือดนั้นเกิดอย่างไร เขาสนแค่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว”

chaos-13
ตราของ Khorne

Khorne รวบรวมพลังงานจากความเดือดดาล, ถวิลหาการล้างแค้นและการค้นหาความแข็งแกร่งเพื่อเอาชนะสงคราม

โดย Greater Deamons ของ Khorne คือ Bloodthirster

chaos-14
Bloodthirster

Tzeentch, The Changer of Ways คือ Chaos God แห่งการเปลี่ยนแปลง, เวทมนตร์ และปั่นหัว Tzeentch สนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ โชคชะตา การหลอกลวง Tzeentch ไม่ชอบเฝ้ามองอยู่เฉย ๆ แต่มีนิสัยที่ชอบไปจุ้นจ้านกับความยุ่งเหยิงของโชคชะตาเพื่อสำเร็จเป้าหมายของตัวเอง

chaos-14
ตราของ Tzeentch

Tzeentch รวบรวมพลังงานจากความทะเยอทะยาน, การกระหายรู้ และความคาดหวังสำหรับการเปลี่ยนแปลง

โดย Greater Deamons ของ Tzeentch คือ Lords of Change

chaos-16
Lords of Change

Slaanesh, The Prince of Excess คือ Chaos God แห่งความปรารถนา, ความหลงใหล และความเสื่อม ซึ่งความตัณหาโลกีย์ ความทะนงตน และความเห็นแก่ตัวเป็นตราประจำแก่ผู้ติดตามของ Slaanesh โดย Slaanesh จะอุปโลกน์ตนในร่างเนื้อแบบใดก็ได้ ชาย, หญิง, สองเพศ หรือไร้เพศ ซึ่งเขาหรือเธอเป็นคู่ปรับของ Khorne

chaos-17
ตราของ Slaanesh

Slaanesh รวบรวมพลังงานจากความปรารถนา, ความโลภ, ตัณหาโลกีย์และความเห็นแก่ตัว

โดย Greater Deamons ของ Slaanesh คือ Keeper of Secrets

chaos-18
Keeper of Secrets

Nurgle, Lord of Decay คือ Chaos God แห่งโรคระบาด, การทำลาย, การเน่าเปื่อยและความตาย รูปร่างของเขาถูกพรรณนาว่ามีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตมีเขา รูปร่างประหลาด ที่มีเม็ดตะปุ่มตะป่ำ ตัวใหญ่ และอ้วนพี โดย Nurgle เป็น Chaos God ที่ ‘เป็นมิตร’ มากที่สุดในหมู่มวลเทพ เป็นเทพองค์เดียวที่เป็นห่วงเป็นใย สนใจผู้ติดตามและผู้บูชา Nurgle มีอุปนิสัยร่าเริง, อ่อนโยน และดูมีความสุขในการวางตัวของเขา

คู่ปรับของ Nurgle คือ Tzeentch เพราะพลังของพวกเขามาจากแหล่งกำเนิดที่อยู่ขั้วตรงกันข้าม ในขณะที่ Tzeentch รวบรวมพลังงานจากความหวังและความทะเยอทะยาน แต่ Nurgle เกิดมาจากความสิ้นหวัง

chaos-19
ตราของ Nurgle

Nurgle รวบรวมพลังงานจากการหลีกหนีความตาย, ต้องการเป็นอมตะ และอิสระจากทุกความเจ็บป่วย

โดย Greater Deamons ของ Nurgle คือ Great Unclean One

chaos-20
Great Unclean One

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

Share this article
0
Share
0 Share
0 Tweet
0 Share
0 Share
Shareable URL
0
Share