การกระทำของผู้เล่นจะส่งผลต่อบทพูดและท่าทีของคนรอบข้างใน Modern Warfare

สิ่งที่เน้นย้ำสำหรับ Call of Duty: Modern Warfare คือความเป็น ‘สีเทา’ ไม่มีการแบ่งผิดถูก ขาวหรือดำ เพราะมันคือความเป็นจริงของสงคราม ทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป ไม่สามารถใช้มาตรวัดที่เหมือนกันได้เสมอไป

โดยคุณ Jacob Minkoff อธิบายระบบที่ใส่เข้ามาใหม่ในภาคนี้นั้นก็คือ บทพูดและการแสดงออกของตัวละครรอบตัวคุณจะมีการแตกแขนงออกไป ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในภารกิจนั้น ๆ (branching dialogue and performance)

“ตัวเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง” คุณ Minkoff กล่าว “แต่ในบริบทของภารกิจ ถ้าคุณไต่ระดับไปถึงจุดขีดสุดของเส้นแบ่ง [ของศีลธรรม] แต่คุณไม่ข้ามมันไป จะจบด้วยการที่มีตัวละครพูดว่า ‘เฮ้ มึงทำอะไรวะเนี่ย?’ ไอเหี้ยเอ้ย กูหวังว่าไม่มีใครได้ยินนะ’”

“ถ้าคุณเลยเถิดเส้นแบ่งนั้นไป แต่ยังคงเป็นที่เข้าใจได้ บทพูดของคุณกับเพื่อนคุณจะแตกแขนงออกไป” คุณ Minkoff อธิบาย “ในบางกรณี การแสดงออกของเพื่อนเราจะแตกกิ่งออกไป พวกเขาจะตะโกนคุณในเรื่องที่คุณทำ จะมีการแสดงท่าทางอื่น ๆ ที่ถูกทำเอาไว้”

เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย กับแต่ละสิ่งที่ได้เปิดเผยออกมาสำหรับภาคนี้ ด้วยการเข้าใกล้ความสมจริงในด้านเนื้อหา ยิ่งเป็นเรื่องเส้นแบ่งและทางแยกของศีลธรรม (Moral Dilemma) เป็นการเปิดรับทิศทางใหม่ นำความสดใหม่มาสู่แก่ซีรีส์และแบรนด์ Call of Duty

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

Share this article
0
Share
0 Share
0 Tweet
0 Share
0 Share
Shareable URL
0
Share