Podcast

เจาะประวัติศาสตร์เกมพกพา ที่มากว่าจะเป็นเกมเล่นนอกบ้านในทุกวันนี้

Main Topics:

  1. ประวัติศาสตร์ช่วงยุค 1970s
  2. กำเนิดเครื่องเกมพกพาที่ถอดเปลี่ยนเกมได้
  3. การคิดค้น D-Pad
  4. ยุคของ Game Boy
  5. เครื่องเกมพกพายุคใหม่
  6. Nintendo Switch และอนาคต

เราอาจคุ้นชินกับเครื่องเกมพกพาของ Nintendo ที่มักเติบโตมากับแฟนเกมหลายยุคหลายสมัย แต่เชื่อไหมว่า? ท่ามกลางประวัติศาสตร์ของวงการเกม มันยังมีเครื่องเกมพกพาอีกมาก ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ มาร่วมฟังและท่องไปในโลกประวัติศาสตร์เกมพกพาได้ใน Gamerism Podcast Episode นี้

Spotify Logo

Credits:

Related posts
Featured

เบื้องหลังการพอร์ตแสนทะเยอทะยานของ The Witcher 3 บน Nintendo Switch

Featured

แนวคิดเบื้องหลังของทิศทางใหม่ใน Fire Emblem: Three Houses

News

Astral Chain เป็นเพียง 'จุดเริ่มต้นของไตรภาค'

NewsPreview

รายละเอียดของระบบการต่อสู้ใน Astral Chain

Leave a Reply

Your email address will not be published.