‘เศร้า เหงา เป็น Death Stranding’ เกมรับอิทธิพลจาก Trump, Brexit, ปัจเจกนิยมและความอ้างว้าง

คงดูออกไม่ยากสักเท่าไร กับ Death Stranding ว่าได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องใด ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการรวบรวมอเมริกาที่แตกสลายให้กลับมาเป็นปึกแผ่น โดยคุณ Hideo Kojima ออกมาพูดว่า Death Stranding ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณ Donald Trump รวมไปถึงเรื่อง Brexit, ปัจเจกนิยมและความอ้างว้าง

จากการสัมภาษณ์ของ BBC Radio 1 Newsbeat คุณ Kojima กล่าว “เราอาจถูกเชื่อมโยงกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าก่อน แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผู้ต่างคนกำลังโจมตีกันเอง เพราะเราถูกเชื่อมโยงกัน” เป็นเหตุผลว่าทำไม Death Stranding ถึงนำเสนอเรื่องการเชื่อมต่อ

คุณ Kojima กล่าวอีกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันสร้างอิทธิพลให้กับเกมนี้ “Trump กำลังจะสร้างกำแพง จากนั้นคุณก็มี Brexit ที่สหราชอาณาจักรพยายามผละออกจากสหภาพยุโรป มีกำแพงอยู่เต็มไปหมดและผู้คนก็เอาแต่คิดถึงเรื่องของตัวเอง”

นอกจากนั้นสิ่งสร้างอิทธิพลให้เกมนี้ก็คือ ปัจเจกนิยมและความอ้างว้าง คุณ Kojima กล่าวไว้ว่า

“ยุคสมัยแห่งปัจจุบันคือเกี่ยวกับความเป็นปัจเจกนิยม”

ส่วนความอ้างว้างถูกนำเสนอมาจากตัวเขาเอง เขารับรู้ว่ามีความอ้างว้างอยู่ท่ามกลางชุมชนผู้เล่นเกม และรู้สึกว่าเข้าสังคมไม่ได้ เกม Death Stranding จะทำให้ตระหนักว่ามีคนจำพวกนี้อยู่ทั่วทั้งโลก “แม้ว่าพวกเขามีความสุขกับคนอื่น ๆ ยังภายนอกนั้น เมื่อเวลาที่เขาโดดเดี่ยวและเล่นเกมในห้องนั่งเล่น พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเข้ากับสังคมหรือชุมชนของเขา ดังนั้น เวลาที่ผู้คนเล่นเกมนี้ พวกเขาจะตระหนักว่ามีคนเหมือนเขาอยู่ทั่วทั้งโลก การได้รู้ว่าแม้ว่าฉันรู้สึกอ้างว้าง ก็ยังมีคนอื่นรู้สึกเหมือนฉัน ทำให้พวกเขารู้สึกสงบจิตสงบใจ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้พวกเขารู้สึกเวลาที่เขาเล่นเกมนี้”

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

Share this article
0
Share
0 Share
0 Tweet
0 Share
0 Share
Shareable URL
0
Share