CEO ของ EA “บริการ Cloud Gaming และ Subscription ลดอุปสรรคการเล่นเกม”

ในยุคปัจจุบันที่อุตสาหกรรมเกมได้เข้าสู่ยุค cloud Gaming และบริการแบบ subscription อย่างเต็มตัว ที่เกือบทั้งผู้จัดจำหน่ายในวงการต่างพัฒนารูปแบบบริการทั้งสองเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่อาจเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมไปถึงรูปแบบการให้บริการของวิดีโอเกม

โดย Electronic Arts ได้ให้บริการ subscription มาสักระยะหนึ่งแล้วอย่าง EA Access และกำลังพัฒนาแพลตฟอร์ม cloud Gaming อย่าง Project Atlas ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน และในผลประกอบการทางการเงินไตรมาสแรกที่เพิ่งเปิดเผยมา ทางคุณ Andrew Wilson ตำแหน่ง CEO ของ Electronic Arts ให้ความเห็นไว้ว่าการผนวกกันของทั้งแพลตฟอร์ม cloud Gaming และบริการแบบ subscription จะทำให้ลดอุปสรรคในการเล่นเกม

“จากการที่เกมค่อย ๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเรา บริการแบบ subscription จะหยิบยื่นคุณค่าที่ส่งให้กับลูกค้า (value proposition) แบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสำหรับคนเล่นเกม อุตสาหกรรมอื่นได้แสดงให้เราเห็นถึงว่าบริการนี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่างไร เราเสพเนื้อหารายการโทรทัศน์ในหนทางที่แตกต่างจากเดิม เพราะบริการแบบ subscription เราเสพดนตรีในวิธีที่แตกต่างออกไป เพราะบริการแบบ subscription เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับวิดีโอเกมเช่นกัน เมื่อถึงจุดที่บริการนี้สามารถหยิบยื่นการเข้าถึงเนื้อหาเจ๋ง ๆ ในราคาดี ๆ ด้วยความขัดแย้งที่ต่ำมาก ๆ

“และเมื่อมาผนวกกับแพลตฟอร์ม cloud streaming
อุปสรรค [ของการเล่นเกม] จะลดลงกว่าเดิม”

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

Share this article
0
Share
0 Share
0 Tweet
0 Share
0 Share
Shareable URL
0
Share