รูปแบบของม้าไม้เมืองทรอยใน A Total War Saga: Troy

เมื่อพูดถึงสงครามกรุงทรอย ม้าโทรจันหรือม้าไม้เมืองทรอยเป็นหนึ่งในภาพจำของสงครามครั้งนี้ เมื่อ A Total War Saga: Troy จะมีการผสมผสานเรื่องราวประวัติศาสตร์กับตำนานกรีก – โรมัน แล้วม้าโทรจันจะปรากฏออกมาในรูปแบบใดกัน?

จากบทสัมภาษณ์ของสำนักข่าว PCGamesN กับคุณ Todor Nikolov ผู้ออกแบบเกม A Total War Saga: Troy พูดถึงรายละเอียดของรูปแบบม้าโทรจันที่จะปรากฏในเกม “จากการค้นคว้า ทำให้เราทราบว่ามีทฤษฎีอยู่สามแบบ ว่าม้าโทรจันจริง ๆ แล้วมันเป็นอย่างไร เรานำเสนอทั้งสามทฤษฎีลงในเกม หนึ่งในทฤษฎีคือ

ม้าโทรจันอาจจะเป็น ‘แผ่นดินไหว’

เพราะม้าเป็นสัญลักษณ์ของเทพโพไซดอน โพไซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและเจ้าแห่งแผ่นดินไหว ในวรรณกรรมมหากาพย์อีเลียด เขาโคตรเกลียดกรุงทรอย”

เขาอธิบายเพิ่มเติม “การวิจัยทางโบราณคดีแสดงให้เราเห็นว่า ในช่วงที่กรุงทรอยถูกโจมตีอย่างหนัก อาจจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น เพราะมีร่องรอยของการทำลายเกิดขึ้นพร้อมเศษปรักหักพัง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่แผ่นดินไหวทิ้งร่องรอยเอาไว้ หมายความว่าในเกมเนี่ย เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นบ่อยมาก ที่แผ่นดินไหวทำลายกรุงทรอย ตึกรามบ้านช่องเสียหาย ป้อมปราการพังทลาย และคุณจะได้เจอกับสนามรบของกรุงทรอยที่เต็มไปด้วยรอยแตกหักของกำแพง”

และเขาอธิบายต่อไปว่า ถ้าผู้เล่นเป็นกลุ่มที่ต้องการยึดกรุงทรอย สามารถใช้การแผ่นดินไหวเป็นโอกาสในการเข้ายึดเมืองได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกันถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องป้องกันกรุงทรอย ผู้เล่นต้องระมัดระวังการแผ่นดินไหวให้จงดี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

Share this article
0
Share
0 Share
0 Tweet
0 Share
0 Share
Shareable URL
0
Share